پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
حسین شاملی حاجی آبادی [پدیدآور اصلی]، علی کیهانی[استاد راهنما]
چکیده: در سال های اخیر مانیتورینگ سلامت سازه های حیاتی توجه بسیاری از دانشمندان را در پی داشته است . عملکرد مطلوب سازه یک مخزن ذخیره سازی نفت خام در طول عمر آن با افزایش تعداد قابل ملاحظه خرابی های سازه ای ،کاهش می یابد . اهمیت تشخیص و مدیریت فرسودگی سازه های نفتی و نیاز به برآورد دقیق خرابی بوضوح برای متخصصان روشن و ضروری است . در این پژوهش مانیتورینگ سلامت یک مخزن نفتی بررسی می گردد . پس از شناخت آسیب های رایج در ورق های کف مخزن ، شبیه سازی ورق ها و تاثیر انواع آسیب ها در ورق های کف مخزن انجام می شود . تاثیر پدیده خستگی ناشی از بالا و پایین رفتن سقف مخزن بعلت پر و خالی شدن های مداوم مواد نفتی بر شدت خوردگی ورق های کف مخازن ذخیره سازی نفت خام خصوصا در محل آسیب بررسی می شود و تعداد بارگذاری های مجاز پس از آسیب دیدگی محاسبه می شود . نتایج این پژوهش نشان می دهد که با داشتن یک سیستم مانیتورینگ سلامت مخزن نفتی ، از تحمیل هزینه های زیاد جهت تعمیرات غیر ضروری اجتناب شده و از سطح سلامت سازه بدون خارج از سرویس کردن آن می توان آگاهی داشت . بر اساس این داده ها می توان در مورد نحوه بهره برداری و میزان شدت آسیب دیدگی و زمان و سطح تعمیرات مورد نیاز تصمیم گیری کرد .  
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مانیتورینگ سلامت سازه #آسیب دیدگی #خوردگی #خستگی #مخزن ذخیره سازی نفت خام

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)