پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1390
پدیدآورندگان:
امیر سلطان‌علیزاده [پدیدآور اصلی]، احمد رمضان زاده[استاد راهنما]، سیدمحمد اسماعیل جلالی[استاد راهنما]
چکیده: پروژه حاضر تحت عنوان تحلیل پایداری و نشت غار طبیعی به منظور امکان‌سنجی مقدماتی ذخیره‌سازی زیرزمینی نفت‌خام ارائه شده است. همان‌گونه که واضح می‌باشد استفاده از غار طبیعی به عنوان مخزن ذخیره‌سازی، منجر به کاهش و یا حذف هزینه‌ی هنگفت حفر مغار در سنگ خواهد شد که این کار از مهمترین مزایا در این نوع روش ذخیره‌سازی است. به منظور تحقق این هدف ضروری است، ابتدا فهرستی از غارهای شناخته شده تهیه شود و سپس برای انتخاب غاری مناسب به منظور ذخیره‌سازی نفت‌خام، معیارهایی با توجه به الزامات ذخیره‌سازی تدوین شده و در نهایت بر اساس این معیارها، غار مستعد برای ذخیره‌سازی نفت‌خام انتخاب گردد. پس از مشخص شدن گزینه مناسب، تحلیل پایداری با استفاده از مدل‌سازی عددی انجام شده است. شیوه کار به این صورت است که ابتدا مدل به تعادل اولیه رسانده می‌شود و در ادامه تاثیرات ناشی از ریختن و برداشت نفت‌خام از غار و همچنین پایداری غار در شرایط مختلف مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. در انتها پس از توصیف کامل انواع روش‌های ذخیره‌سازی در مغارهای سنگی، روش مناسب برای ذخیره‌سازی در غار مورد مطالعه انتخاب شده و تمهیدات مورد نیاز به منظور کنترل نشت پیشنهاد می‌شود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تحلیل پایداری #نشت غار #امکان‌سنجی مقدماتی #نفت‌خام

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)