پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1386
پدیدآورندگان:
هدی نصر اله الحسینی [پدیدآور اصلی]، علی کیهانی[استاد راهنما]
چکیده: یکی از روشهای کنترل سازه ها در مقابل ارتعاشات و نیروهای جانبی، استفاده از میراگرها می باشد. دراین پژوهش به مطالعه رفتار میراگر MR پرداخته می شود. این ماده از یک روغن تشکیل شده است که ذرات مغناطیسی در آن شناور هستند. هنگامیکه این ماده در مجاورت میدان مغناطیسی قرار می گیرد، تغییر لزجت داده و از حالت مایع روان به حالت نیمه جامد تبدیل می شود. تحقیق و مطالعه درمورد خواص این ماده، روشهای مدلسازی آن و روابط موجود برای طراحی آن از جمله کارهای انجام شده است. مدلسازی میراگر بر اساس روش پیشنهادی Spencerو همکارانش انجام شده است. در مرحله بعدی مدلسازی این میراگر در یک سازه سه طبقه به دو روش انجام شده و نتایج مدلسازی های مختلف نشان داده می شود. نیز تاثیر حضور میراگر در کاهش پاسخهای سازه بررسی می شود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کنترل سازه ها - میراگر - مگنتورئولوژی – زلزله – ارتعاش – بهسازی - بازسازی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)