پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
سینا احمری [پدیدآور اصلی]، امیر بذرافشان مقدم[استاد راهنما]
چکیده: زلزله یکی از پدیده های طبیعی مخرب است که سالیانه تعداد زیادی از انسان ها را کشته، مصدوم و بی خانمان می کند. اکثر روش های موجود مقاوم سازی خاک و یا سازه در برابر زلزله وابسته به نوع سازه و یا خاک می باشند و تا کنون روشی مستقل از نوع سازه و خاک با قابلیت انعطاف بالا در بیشتر شرایط محیطی و نیز روشی با امکان استفاده برای سازه های موجود وجود نداشته است. در این تحقیق ایده تولید کننده موج که از طریق پیش‌بینی موج زلزله، موجی خلاف جهت موج زلزله تولید می کند، ارائه شده است. در این رویکرد با استفاده از فیلتر تطبیقی کالمن که توانایی تخمین تغییرات موج زلزله را با درصدی خطا داشته، به منظور پیش‌بینی علامت و مقدار موج زلزله، جهت تولید موجی که بتواند دامنه موج زلزله را کاهش دهد، استفاده شده است. در این پژوهش از نرم-افزار متلب به منظور کدنویسی فیلتر کالمن و محاسبه موج تولیدی مؤثر در کاهش موج زلزله و از نرم افزار پلکسیس جهت مدلسازی و بررسی شدت کاهش اثرات زلزله به سازه استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که روش پیشنهادی موجب کاهش بیش از 55 درصد دامنه شتاب، بیش از 70 درصد انرژی زلزله اعمالی به سازه و بیش از 50 درصد جابه جایی های ناشی از آن شده است. نتایج مثبت روش پیشنهادی می تواند جهت استفاده از یک تولید کننده موج به منظور کاهش ارتعاشات زلزله بکار رود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تولیدکننده موج #موج زلزله #فیلتر کالمن #کاهش ارتعاش

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)