پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1399
پدیدآورندگان:
آرزو احدی [پدیدآور اصلی]، علی کیهانی[استاد راهنما]
چکیده: پایش سلامت سازه ها یکی از زمینه های کارآمد در مهندسی عمران برای ارزیابی و نگهداری دراز مدت سازه های مهم می باشد. توجه به خرابی های کوچک و پیشگیری به موقع از پیشرفت خرابی، چه از نظر اقتصادی و چه از نظر ایمنی، خالی از لطف نخواهد بود. یکی از روش های مهم پایش سلامت سازه ها روش دینامیکی یا همان روش ارتعاشی است. از آنجایی که خواص ارتعاشی سازه از جمله فرکانس و شکل های مودی تابع خواص فیزیکی آن است، بنابراین تغییر در خواص فیزیکی سازه می تواند تغییراتی را در خواص ارتعاشی آن به وجود آورد، از این رو، این تغییرات می-تواند به منزله نشانه ای از وقوع خسارت سازه ایی تلقی شوند. به همین منظور در این پایان نامه سعی شده است با استفاده از الگوریتمی توسعه یافته توسط روش کاهش تصادفی ، به خصوصیات سازه و اشکال مودی دست پیدا کرد تا بتوان با استفاده از تشخیص تغییرات در این خواص ارتعاشی، خرابی سازه را تشخیص داد. روش کاهش تصادفی علاوه بر حذف نویز، به دلیل میانگین گیری، باعث کاهش دیتای لازم برای پردازش شده که این امر منجر به کاهش زمان مورد نیاز برای پردازش و استفاده بهینه از اطلاعات ورودی با ارزش می شود. در این پایان نامه با دو آزمون متفاوت، یک ساختمان 3 طبقه و یک تیر دو سر مفصل ، به صحت سنجی الگوریتم پیشنهادی پرداخته شده است، سپس دقت بالای الگوریتم با استفاده از داده های واقعی یک ساختمان 4 طبقه بررسی شده و با استفاده از دیتای واقعی یک سازه 4 طبقه دیگر در حالت های سالم و دارای خرابی،مشخصات سازه بدست آورده شده است و با نتایج مقاله که مقایسه شده است.در آخر مشاهده می شود که مشخصات سازه ی از الگوریتم در زمان کوتاهی بدست آمده و با دقت خوبی با خروجی روش های دیگر برابری می کند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#پایش سلامت #روش کاهش تصادفی #تشخیص خرابی #اشکال مودی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)