پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1385
پدیدآورندگان:
جواد برزین تند [پدیدآور اصلی]، علی کیهانی[استاد راهنما]، اصغر وطنی اسکویی [استاد راهنما]
چکیده: عملکرد غیرخطی سازه تحت زلزله های شدید، با ایجاد مفاصل پلاستیک، تاثیر بسزایی در شکل پذیری سیستم و پایداری سازه دارد. عواملی همچون نحوه تشکیل مفاصل پلاستیک و روند توزیع آنها در عناصر سازه، در مکانیزم گسیختگی سازه نقش مهمی را داراست. در طراحی لرزه ای سازه، بر اساس معیار مقاومت، نقش مفاصل پلاستیک بر مکانیزم سازه به طور دقیق نمی تواند تاثیرگذار باشد. لذا در گذشته اکثر سازه هایی که بر اساس معیار مقاومت طراحی شده اند،..... برای مشاهده ادامه چکیده به فایل پیوست رجوع کنید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#قابهای خمشی بتن مسلح #تحلیل استاتیکی غیر خطی #مفاصل پلاستیک #طراحی لرزه ای

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)