پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1391
پدیدآورندگان:
رعنا مشهدی [پدیدآور اصلی]، فرشید جندقی علائی[استاد راهنما]، سیروس نصیرایی [استاد مشاور]
چکیده: امروزه استفاده از پلیمرهای مسلح‌شده با الیاف (FRP) یکی از پرکاربردترین روش‌های مقاوم‌سازی اعضای بتن مسلح می‌باشد. کاربری آسان مواد FRP به علت داشتن وزن کم، مقاومت کششی بالا و خاصیت ضدخوردگی باعث شده است که این مواد جایگزین مناسبی برای مصالح سنتی و شیوه‌های متعارف موجود باشند. طی سال‌های اخیر مقاوم‌سازی تیرهای بتن مسلح با استفاده از چسباندن ورقه‌های FRP به سطح خارجی آن‌ها، از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است. در این پایان‌نامه سعی شده است تا با بهره‌گیری از نرم‌افزار اجزای محدود ABAQUS، عملکرد خمشی تیرهای بتن مسلح مقاوم شده با ورق‌های CFRP پیش‌تنیده مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور ابتدا مدل عددی یک تیر بتن مسلح مقاوم‌نشده به عنوان تیر کنترل و یک تیر مقاوم‌شده با ورق CFRP پیش‌تنیده مربوط به آزمایش زو و همکاران سال 2008 شبیه‌سازی شد. با توجه به هماهنگی خوب نتایج به دست آمده از روش عددی با نتایج حاصل ازنمونه‌های آزمایشگاهی صحت مدل‌سازی مورد تایید قرار گرفت. در ادامه با استفاده از تحلیل اجزای محدود، اثر پارامترهایی نظیر نسبت آرماتورهای کششی، عرض، ضخامت و میزان پیش‌تنیدگی ورق‌های FRP بر رفتار خمشی تیرهای بتن مسلح مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده از تحلیل‌ها نشان می‌دهد، استفاده از ورق های CFRP پیش‌تنیده برای مقاوم‌سازی تیر‌های بتن مسلح باعث افزایش قابل توجهی در سختی و ظرفیت خمشی تیر‌ها می‌شود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تحلیل اجزای محدود #تیرهای بتن مسلح #مقاوم‌سازی خمشی #ورق‌های CFRP پیش‌تنیده

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)