پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
پوریا عسکری [پدیدآور اصلی]، علی کیهانی[استاد راهنما]، منصور قلعه نویی [استاد راهنما]
چکیده: کشور ایران در منطقه ای واقع شده است که جزء مناطق زلزله خیز دنیا محسوب می شود. هرسال چندین زلزله در آن رخ داده و در بعضی موارد یک شهر کاملا ویران شده است. این امر سبب شده است پژوهشگران همیشه در پی یافتن سامانه ای ایده آل برای مقابله با بار جانبی باشند. مهمترین پارامتر هایی که در انتخاب یک سیستم مقاوم در برابر بارهای جانبی نقش دارند عبارتند از: سختی، مقاومت و شکل پذیری مناسب می باشد. در سال های اخیر استفاده از دیوار برشی فولادی به دلیل سختی مناسب در کنار شکل پذیری بالا و به دلیل سادگی در ساخت و سرعت اجرای بالا و هزینه کم، از یک ایده به یک سیستم باربر جانبی مورد قبول آیین-نامه ها تبدیل شد. همچنین درسال های اخیر ستون های فلزی مختلط نسلی جدید ازسیستم های سازه ای را دربیشتر کشورهای دنیا ایجاد کرده است .این سامانه بارهای ثقلی و جانبی را با توجه به رفتار مناسب ترکیبی بتن و فولاد تحمل می کند. ستون مرکب ساخته شده از بتن، یکی از انواع ستون های مرکب می باشد که در سازه ها مورد استفاده قرار می گیرد. این نوع ستون مرکب از مقطع فولاد سازه ای که توسط بتن معمولی یا بتن سبک پر شده، تشکیل یافته است. به علت وجود بتن، این نوع ستون دارای ظرفیت بار-تغییرمکان و سختی بالاتری می باشد. بنابراین استفاده از این سامانه می تواند راهبردی هوشمندانه در راستای بهبود کارکرد سازه ها و بهینه سازی مقاطع باشد. در این پژوهش استفاده از ستون های مربعی و دایروی با بتن معمولی و سبک بدون بتن، مدل سازی 7 نمونه ی مکعبی و 5 نمونه ی دایروی ستون با سطح مقاطع متفاوت با نرم افزار جزء محدود آباکوس مدل سازی و پارامتر هایی نظیر سختی، شکل پذیری و مقاومت نهایی مورد ارزیابی و با یکدیگر مقایسه شده است. نتایج نشان داد با جایگزینی ستون های دایروی نسبت به مقاطع مربعی، می توان به سختی و شکل پذیری نسبتا بالاتری دست یافت. استفاده از بتن سبک به جای بتن معمولی باعث کاهش نامحسوس شکل پذیری و سختی می شود. همچنین مقدار تغییرمکان در وجه فشاری ستون در اثر بارهای جانبی، در مقاطع دایروی بسیار کمتر از مقاطع مربعی را نتیجه داد و این تغییر بین نمونه های با بتن معمولی و بتن سبک، نامحسوس بود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#دیوار برشی فولادی #ستون مرکب #شکل پذیری #بتن سبک #سختی #مقاومت #جذب انرژی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)