پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
سعید صحرائی [پدیدآور اصلی]، وحید رضا کلات جاری[استاد راهنما]
چکیده: دیوارهای برشی فولادی کوپله، که حالت توسعه‌یافته‌ی دیوارهای برشی فولادی معمولی هستند، یکی از بهترین سیستم‌های لرزه بر با کارایی و عملکرد بالا است که در سال‌های اخیر در طراحی سازه‌های بلند در بسیاری از کشورهای زلزله‌خیز همچون ژاپن، کانادا و آمریکا استفاده‌شده است. سیستم دیوارهای برشی فولادی کوپله متشکل از دو یا چند دیوار برشی فولادی مجزا است که توسط تیرهای قوی فولادی در محل تراز سقف‌ها در هر طبقه به یکدیگر اتصال داده‌شده‌اند. تیرهای مذکور را تیرهای همبند و یا تیر پیوند گویند. در تحقیق حاضر به بررسی تأثیر شکل و مشخصات هندسی تیر پیوند برعواملی از قبیل شکل‌پذیری، جذب انرژی، مقاومت نهایی و سختی تیر پیوند و بهبود وضعیت باربری جانبی پرداخته‌شده است. مدلسازی توسط نرم‌افزار آباکوس انجام و نتایج حاصل نشان می‌دهد که استفاده از تیر پیوند ماهیچه‌ای عملکرد لرزه‌ای مناسبی از خود نشان می‌دهد و باعث افزایش در شکل‌پذیری، جذب انرژی، مقاومت نهایی و سختی سیستم می‌شود. همچنین برای یک سیستم دیوار برشی فولادی کوپله با مقطع تیر پیوند ثابت، تغییرات طول دهانه کناری تأثیر قابل‌توجهی در شکل‌پذیری، مقاومت، سختی و جذب انرژی دارد. نتایج نشان می‌دهد استفاده از تیر پیوند با مقاطع І شکل، ورق پیوسته و ورق ماهیچه‌دار معادل نسبت به سایر مقاطع معادل، شکل‌پذیرتر و سخت‌تر است و جذب انرژی بسیار بالایی از خود نشان می‌دهند. با افزایش ابعاد تیر پیوند نیز، جذب‌ انرژی، سختی، مقاومت و شکل‌پذیری دیوار برشی فولادی کوپله تحت بارگذاری جانبی یکنواخت افزایش می‌یابد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#دیوار برشی فولادی کوپله #تیر پیوند #شکل‌پذیری #تیر ماهیچه‌ای #سختی #مقاومت #انرژی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)