پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
علیرضا نظام دوست [پدیدآور اصلی]، امیدرضا معروضی[استاد راهنما]
چکیده: حضور عناصر مداری غیرخطی‌ روی عملکرد حذف‌کننده پژواک صوتی رایج اثر می‌گذارد و روی کیفیت مخابرات صوتی اثر منفی دارد. برای حل این مشکل، حذف کننده‌های پژواک صوتی غیرخطی به کار گرفته می‌شوند، که از مدل سازی مسیرهای غیرخطی و بهبود صوت به‌دست می‌آیند. در این پایان‌نامه کلاس جدیدی از الگوریتم‌های وفقی غیرخطی بر پایه فیلتر‌های وفقی پیوند تابعی برای مدل‌‌های غیرخطی کانال صوتی معرفی می‌گردد. با توجه به معماری انعطاف‌پذیر، این الگوریتم‌ها یک راه حل مؤثر برای مدل کردن غیرخطی‌های اثرگذار بر روی سیگنال صوت هستند. توابع ریاضی چبیشف، مثلثاتی و لژاندر به منظور بسط دادن ورودی استفاده می‌شوند. ‌ جداسازی بین اجزای خطی و غیرخطی در فیلترهای وفقی پیوند تابعی مجزا و اشتراکی منجر به دو فیلتر وفقی مختلف می‌شود. نوع خطی با هدف تخمین پاسخ ضربه صوت و نوع غیرخطی تنها وظیفه آن مدل‌سازی غیرخطی‌ها است و در مقابل درجات مختلف غیرخطی مقاوم است. با این روش عملکرد همگرایی به صورت چشم‌گیری بهبود می یابد. مدل اشتراکی با جلوگیری از نویزهای گرادیانی غیرخطی، زمانی که سیستم خطی است، در هر دو حالت پژواک خطی و غیرخطی دارای عملکرد خوبی در میزان حذف پژواک است. بنابراین معماری‌هایی مبتنی بر این پایه راه حلی مؤثری برای مدل‌سازی کانال صوتی در نظر گرفته می‌شوند. نتایج به دست آمده در این پایان‌نامه نشان می‌دهد الگوریتم‌های وفقی بر پایه پیوند تابعی چبیشف و مثلثاتی دارای عملکرد خوبی برای حذف پژواک غیرخطی هستند وتا dB50 پژواک را اصلاح می‌کنند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#پژواک صوتی غیرخطی #حذف‌کننده #فیلتر وفقی #پیوند تابعی چبیشف #پیوند تابعی مثلثاتی #پیوند تابعی لژاندر

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)