پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1391
پدیدآورندگان:
بهروز یوسف زاده [پدیدآور اصلی]، سید علی سلیمانی ایوری[استاد راهنما]، امیدرضا معروضی[استاد مشاور]
چکیده: در این پایان نامه یک الگوریتم وفقی مبتنی بر جمعیت اجتماع ذرات (PSO) برای حذف اکوی ایجاد شده در خط تلفن ثابت ارائه شده است. الگوریتم پیشنهادی بر روی مدل مسیر اکو معرفی شده اعمال شده است. از این الگوریتم جهت بهینه سازی پارامترهای موجود در مدل مسیر اکو که در این حالت ضرایب یک فیلتر FIR است، استفاده کرده ایم. تا بتوان با ایجاد یک فیلتر تطبیقی مناسب به تولید نسخه ی عینی و المثنی اکوی مختلط دست یافت. و نهایتا" با کم کردن آن از اصل اکو مقدار آن را به حداقل رساند. نتایج بدست آمده از این الگوریتم کاهشdB70 مقدار اکو را نشان می دهد. با بکارگیری این الگوریتم به میزان زیادی از پیچیدگی محاسباتی الگوریتم های سنتی موجود کاسته شده و همچنین از به دام افتادن الگوریتم در نقاط بهینه محلی نیز جلوگیری می شود .جهت افزایش سرعت همگرایی الگوریتم تغییراتی در ساختار الگوریتم استاندارد PSO ایجاد کرده ایم. به این منظور بعد از تعداد تکرار مشخصی، تابع معیار ذرات بررسی می شود و به آن گروه از ذراتی که رشد قابل ملاحظه ای در تابع معیار آنها رخ نداده است، شانس مجدد برای جستجوی فضای جواب مسئله داده می شود. همچنین در صورتی که بعد از ایجاد همگرایی تغییراتی در مدل مسیر اکو ایجاد شود، الگوریتم پیشنهادی قادر است این تغییرات را با سرعت خوبی دنبال کند و به همگرایی مجدد دست یابد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#حذف اکو #روش بهینه سازی اجتماع ذرات #فیلتر وفقی #فیلترFIR

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)