مهندسی آب و محیط زیست ایران

با توجه به روند رو به رشد پژوهش های علمی در زمینه های مختلف مهندسی عمران، تولید دانش کشور در این زمینه از ابعاد قابل ملاحظه ای برخوردار شده است. به منظور ارج نهادن به تلاش پژوهشگران ارجمند و برای پاسخ گویی به بخشی از نیاز کشور به انتشار اطلاعات وزین علمی، دانشگاه صنعتی شاهرود اقدام به انتشار مجله مهندسی آب و محیط زیست ایران نموده است. از کلیه پژوهندگان علم که مایل به نشر یافته های پژوهشی خود در زمینه های تخصصی مجله هستند، دعوت میشود تا مقالات خود را با توجه به قالب های معرفی شده به مجله ارسال دارند. زمینه های تخصصی مجله عبارت اند از: هیدرولیک جریان در کانالها و مجاری روباز، هیدرولیک رسوب، هیدرولیک جریان در محیط های متخلخل، منابع آب، هیدرولوژی آبهای سطحی و زیر زمینی، سازه­های هیدرولیکی، آبیاری و زهکشی و آبخیزداری. مجله همچنین پذیرای مقالات در کلیه زمینه های مرتبط با محیط زیست می باشد.  


مهندسی آب و محیط زیست ایران