حسین نصراصفهانی

دانشيار دانشکده شیمی

دكترا شيمي آلي

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: دانشگاه صنعتي اصفهان
زمینه ها و علایق پژوهشی: سنتز مواد آلي - پليمر
عضویت در مجامع علمی: عضو انجمن شيمي ايران
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر (درباره):
حسین نصراصفهانی متولد 1347 شهر اصفهان مدرک کارشناسی شیمی محض خود را در بهمن ماه 1369 از دانشگاه اصفهان دریافت کرد.. او در شهریور 1372 دانش آموخته ی کارشناسی ارشد رشته ی شیمی آلی از دانشگاه صنعتی اصفهان گردید. تا سال 1375 که وارد دوره ی دکترای همان دانشگاه شد، در شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (مجتمع تولید آلکیل بنزن خطی) مشغول به کار بود.. در آبان ماه 1380 در رشته ی شیمی آلی-پلیمر از دانشگاه صنعتی اصفهان دانش آموخته گردید. از شهریور ماه 1381 تا سال 1387 به عنوان استادیار شیمی آلی دانشگاه صنعتی شاهرود مشغول به کار شد. از سال 1387 تا کنون دانشیار شیمی آلی دانشگاه شاهرود می باشد. مسئولیت های اجرایی وی، مدیر مرکز رشد پارک علم و فناوری استان سمنان (1384-1385) رییس دانشکده شیمی (1384-1388) و معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده شیمی ( 1391-1393) بوده است.
تلفن تماس:
تلفن داخلی:

علم سنجی

Google Scholar
(Update: 2024-May-07)
631

Citations

16

h-index

19

i10-index

0

Co-authors

Scopus
(Update: 2024-May-07)
557

Citations

14

h-index

51

Co-authors

19

Documents

محتوای الکترونیک

تابلوی اعلانات

زمینه‌های تدریس

کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 65
زین العابدین سپهر (1400)، "سنتز مشتقات جدید و پلیمرهای فتوکرومیک دارای کروموفور اسپیروپیران"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسین نصراصفهانی [استاد/ اساتید راهنما]، علیرضا مهدویان [استاد/ اساتید مشاور]
عاطفه م عبدی (1400)، "سنتز مشتقات 3،2،1-تری‌آزول‌‌ها در آب مغناطیس شده"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد باخرد [استاد/ اساتید راهنما]، حسین نصراصفهانی [استاد/ اساتید مشاور]
فاطمه کریمی (1398)، "سنتز پلی اورتان-اوره های جدید با استفاده از تترابرموفتال هیدرازید"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسین نصراصفهانی [استاد/ اساتید راهنما]، علی کیوانلو [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
فاطمه سهرابی گرجی (1397)، "تهیه و شناسایی پلی استایرن حاوی کروموفور آریل آزو فنیل سولفونامید"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسین نصراصفهانی [استاد/ اساتید راهنما]، علی کیوانلو [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
حمیده پروانه (1397)، "سنتز مشتقات دی هیدروپیریدین درآب مغناطیس شده "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد باخرد [استاد/ اساتید راهنما]، حسین نصراصفهانی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
سحر عباسی (1397)، "سنتز مشتقات پیرانوپیریمیدین در حلال آب مغناطیس شده"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد باخرد [استاد/ اساتید راهنما]، حسین نصراصفهانی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
محبوبه اسکندری (1397)، "سنتز 3،2،1-تری آزول های متصل شده به سیستم 4،2،1-تری آزینو]5،6-[b ایندول"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی کیوانلو [استاد/ اساتید راهنما]، حسین نصراصفهانی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
بهزاد شکوهی (1397)، "سنتز مشتقات پیریدوپیریمیدین در آب مغناطیس شده"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسین نصراصفهانی، محمد باخرد [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
منصوره عبداله زاده (1396)، " سنتز 3،2،1-تری آزول های جدید با استخلاف آمیدی به وسیله ی واکنش کلیک"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی کیوانلو [استاد/ اساتید راهنما]، حسین نصراصفهانی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
فاطمه قاسمپور (1395)، "سنتز پیرازولوفتالازین‌‌ها با استفاده از کاتالیزگرکافئین "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد باخرد [استاد/ اساتید راهنما]، حسین نصراصفهانی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
سید سجاد هاشمی زاده (1393)، "سنتز پیش ماده دارویی 3،2،1-تری آزول "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد باخرد [استاد/ اساتید راهنما]، حسین نصراصفهانی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
محمد تقی اسلامی رستمی (1393)، "سنتز زانتن ها با استفاده از کاتالیزگر نانو بوهمیت"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی کیوانلو [استاد/ اساتید راهنما]، حسین نصراصفهانی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
سیده ام البنین حسینی سرخنی (1393)، "سنتز مشتقات پروپارژیل آمین به عنوان پیش ماده دارویی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد باخرد [استاد/ اساتید راهنما]، حسین نصراصفهانی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
روشنک آداودی جلفایی (1392)، "سنتزمشتقات پیش ماده دارویی ایمیدازوپیریدین با استفاده از سیلیکا ژل اسیدی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد باخرد [استاد/ اساتید راهنما]، حسین نصراصفهانی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
ملیحه مرادی (1392)، "سنتزمشتقات جدیداز ترکیبات هتروسیکلی شامل تیازول "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی کیوانلو [استاد/ اساتید راهنما]، حسین نصراصفهانی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
رامین نصیری (1391)، "تهیه ی پلیمر های جدید بر پایه ی ترکیب داروئی پیرازولیدین-5،3-دی اون "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسین نصراصفهانی [استاد/ اساتید راهنما]، علی کیوانلو [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
سعیده میرزایی (1391)، "واکنش دی اسیدکلریدها با 4-(4– تترابرموفتالیمیدوفنیل) یورازول"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسین نصراصفهانی [استاد/ اساتید راهنما]، محمد باخرد [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
المیرا جامی الاحمدی (1391)، "سنتز مشتقات دارویی آلکین ها با استفاده از کمپلکس پالادیم-پی وی سی "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد باخرد [استاد/ اساتید راهنما]، حسین نصراصفهانی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
زینب فصاحت (1391)، "سنتز چند جزیی ایمیدازول ها با استفاده از سورفکتانت ها "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی کیوانلو [استاد/ اساتید راهنما]، حسین نصراصفهانی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
سمیه حبیبی (1391)، "تهیه و پلیمرکردن یک مونومر جدید بر پایه ی داروی ضد چربی یورازین "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسین نصراصفهانی، علی کیوانلو [استاد/ اساتید راهنما]، محمد باخرد [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
سمیه اسماعیلی (1390)، "سنتز مشتقات پیرولو پیرازین با استفاده از کاتالیزگر پالادیم"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی کیوانلو، محمد باخرد [استاد/ اساتید راهنما]، حسین نصراصفهانی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
شهرزاد ثمن گویی (1390)، "سنتزمشتقات جدید دو استخلافی 3،2،1-تری آزول ها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی کیوانلو، سید علینقی طاهری [استاد/ اساتید راهنما]، حسین نصراصفهانی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
فائزه نجفیان اشرفی (1390)، "تهیه و پلیمر 1 و 2 بیس(2-هیدروکسی اتیل) -4-فنیل 1و2و4-تری آزولیدین 3 و 5 دی اون"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسین نصراصفهانی [استاد/ اساتید راهنما]، محمد باخرد [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
نسرین اشجعی (1390)، "سنتز مشتقات جدیدی از پیریدین با استفاده از کاتالیزگر پالادیم"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد باخرد، حسین نصراصفهانی [استاد/ اساتید راهنما]، سید علینقی طاهری [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
ندا معافی (1390)، "سنتز ترکیبات جدید بر مبنای یورازین"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسین نصراصفهانی [استاد/ اساتید راهنما]، حسین میقانی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
مرصاد رییسی (1389)، "سنتز مشتقات جدید ایمیدازو [b-2,1] [3،1] تیازول با استفاده از کاتالیزگر پالادیم-مس"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد باخرد [استاد/ اساتید راهنما]، حسین نصراصفهانی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
شیوا فرهنگی (1387)، "تهیه و بسپارش تراکمی 4-(4-یدوفنیل)-4،2،1-تری‌آزولیدین-5،3-دی‌اون"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسین نصراصفهانی [استاد/ اساتید راهنما]، محمد باخرد [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
نسا دوست محمدی (1386)، "سنتز مشتقات جدید ایمیدازو [2،1- a] پیریدین با استفاده از کاتالیزگر پالادیم – مس"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد باخرد [استاد/ اساتید راهنما]، حسین نصراصفهانی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
سارا سلدوزی (1386)، "تهیه و بسپارش تراکمی 4-(4-فتالیمیدوفنیل)-4،2،1-تری‌آزولیدین-5،3-دی‌اون"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسین نصراصفهانی [استاد/ اساتید راهنما]، محمد باخرد [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
سمیه یوسفی (1386)، "تهیه و بسپارش تراکمی 4-(4-تترابرمو فتالیمیدوفنیل)- 1،2،4- تری آزولیدین- 3،5-دی اون"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسین نصراصفهانی [استاد/ اساتید راهنما]، محمد باخرد [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
گلناز سنگ (1386)، "سنتز مشتقات جدید ایمیدازو () بنزوتیازول با استفاده از کاتالیزگر پالادیم - مس"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد باخرد [استاد/ اساتید راهنما]، حسین نصراصفهانی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)

مقالات و کتب

مقالات ژورنالی
مقالات کنفرانسی
تالیف كتاب

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یک‌شنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ

در حال حاضر پرسش و پاسخ از استاد غیرفعال می باشد.