پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
مریم محمدی سیاوشی [پدیدآور اصلی]، حسین نصراصفهانی[استاد راهنما]، علی کیوانلو[استاد مشاور]
چکیده: از واکنش 4-یدو بنزوییک اسید به عنوان ماده ی اولیه با تیونیل کلراید، 4-یدو بنزویل کلراید تولید شد. این ترکیب در استون و آب با سدیم آزید وارد واکنش گردید، 4-یدو بنزویل آزید به دست آمد. 4-یدو نزویل آزید حاصل، در واکنش با اتیل هیدرازین کربوکسیلات (اتیل کربازات)، محصول 1-اتوکسی کربونیل-4-(4-یدو فنیل) سمی کاربازید را تولید کرد. سمی کاربازید حاصله با پتاسیم هیدروکسید خنثی گردید، محصول 4-(4-یدو-فنیل)-4،2،1-تری آزولیدین-5،3-دی اون حاصل شد، ساختار ترکیب سنتز شده به وسیله ی طیف سنجی مادون قرمز، تایید گردید. ترکیب 2،1-بیس (2-هیدروکسی اتیل) 4-(4-یدو فنیل) یورازول از واکنش 4-(4-یدو فنیل) یورازول با 2-برومو اتانول در حلال DMF (N,N دی متیل فرم آمید) ساخته شد. ساختار مونومر سنتز شده با استفاده از طیف-سنجی مادون قرمز و رزونانس مغناطیسی هسته ای شناسایی و تایید گردید. ترکیب 2،1-بیس (2-هیدروکسی اتیل)-4-(4-یدو فنیل) یورازول به عنوان مونومر جدید با هگزا متیلن دی ایزو-سیانات، تولیلن دی ایزو سیانات، ایزوفورون دی ایزو سیانات در حلال DMF (N,N-دی متیل فرم آمید) خشک واکنش داده شد و پلیمر های جدید با گرانروی dlg-1 0.5-0.38 به دست آمد. ساختار این پلیمر ها به وسیله ی طیف-سنجی مادون قرمز و رزونانس مغناطیسی هسته ای و خواص حرارتی آنها با استفاده TGA(Thermogravimetric Analysis) مطالعه گردید. کلید‌ واژه:
کلید واژه ها (نمایه ها):
#یورازول #اتیل‌هیدرازین‌کربوکسیلات #سمی‌کاربازید #پتاسیم‌هیدروکسید #هگزا‌متیلن‌دی‌ایزو‌سیانات #تولیلن‌دی‌ایزو‌سیانات #ایزوفورون‌دی‌ایزو‌سیانات

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)