پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
سمانه تیموری [پدیدآور اصلی]، بهرام بهرامیان[استاد راهنما]، مهدی میرزایی[استاد راهنما]
چکیده: در این تحقیق، در مرحله ی اول ساختار پوسته- هسته از نانو ذرات مغناطیسی اکسید آهن پوشش داده با بوهمیت (*Fe3O4@Boehmite (Fe@B , Fe@B از طریق فرایند هیدروترمال برای استفاده به عنوان بستر کاتالیزگر سنتز شد. Fe3O4 با روش سولوترمال سنتز و سپس پوشش بوهمیت با روش هیدروترمال برروی آن قرار گرفت. مزیت استفاده از Fe3O4 به عنوان بستر کاتالیزگر نسبت به سایر بستر ها، خاصیت مغناطیسی است که موجب جداسازی آسان کاتالیزگر از مخلوط واکنش می شود. بوهمیت که دارای مساحت سطح بالایی می باشد، برای کاهش کلوخه ای شدن و افزایش پایداری نانوذرات Fe3O4 ، بر روی سطح این ذرات پوشیده شد. *Fe@B که به علت داشتن بوهمیت دارای تعداد زیادی گروه هیدروکسیل بر روی سطح خود می باشد، می تواند با لیگاندها و کمپلکس های مختلفی عامل دار شود. در مرحله ی دوم، این نانوذرات به وسیله ی رفلاکس در حلال تولوئن، با لیگاند 3- تری متوکسی سیلیل پروپیل آمین، عامل دار شدند(Fe@B-A و Fe@B*-A). آنالیز CHN نشان داد که میزان لیگاند نشانده شده بر بستر های Fe@B-A و Fe@B*-A به ترتیب برابر با 0/19 و 0/26 میلی مول آمین به ازای هر گرم از بستر آمین دار می باشد. کمپلکس مولیبدن هگزا کربونیل با فعال سازی و رفلاکس در THF، به وسیله ی لیگاند آمین دار به بستر های Fe@B-A و Fe@B*-A متصل گردید. آنالیز ICP نشان داد که مقدار فلز موجود در هر گرم از کاتالیزگر های Fe@B-A-Mo و Fe@B*-A-Mo، 0/033 و 0/065 میلی مول می باشد. سپس، این کاتالیزگر برای شرکت در واکنش اپوکسایش سیکلواکتن استفاده و مقادیر بهینه در این واکنش به وسیله ی دستگاه کروماتوگرافی گازی مشخص شد. این واکنش برای پارامتر های مقدار کاتالیزگر، حلال، مقدار حلال، اکسید کننده، مقدار اکسنده، دما و زمان بهینه سازی شد. بر اساس این نتایج بازده بالای 95% برای اپوکسایش 0/5 میلی مول سیکلواکتن، در حضور 20 میلی گرم کاتالیزگر Fe@B-A-Mo، 1 میلی لیتر حلال تتراکلرید کربن، 0/4 میلی لیتر اکسنده ی TBHP و در دمای 76 درجه ی سانتیگراد بدست می آید. علاوه بر آن، کاتالیزگر Fe@B-A-Mo برای 5 چرخه با بازده بالای 85% درصد در اپوکسایش سیکلو اکتن بازیابی شد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#Fe3O4 #بوهمیت #هیدرولیز #هیدروترمال #اپوکسایش #سیکلو اکتن #مولیبدن هگزا کربونیل

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)