پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
محدثه همتیان [پدیدآور اصلی]، بهرام بهرامیان[استاد راهنما]
چکیده: اخیرا نانو ذرات مغناطیسی به طور وسیعی به عنوان بستر کاتالیزگر، مورد استفاده قرار می گیرند. چرا که این نانو ذرات دارای ویژگی هایی مانند ظرفیت کاتالیستی، پایداری و استحکام بالا، بازیابی آسان، زیست سازگاری و سمیت پایینی هستند. در این تحقیق نانو ذرات Fe3O4 به روش سولواترمال سنتز شد. سپس با بوهمیت که دارای مساحت سطح بالا و پایداری شیمیایی مناسبی است، با روش هیدروترمال پوشش داده شد. بستر بدست آمده با 3-تری متوکسی سیلیل پروپیل آمین و بعد از آن با سالیسیل آلدهید عامل دار شد. کمپلکس دی اکسو بیس (استیل استوناتو) مولیبدن از طریق لیگاند باز شیف به بستر متصل شد. این کاتالیزور با تکنیک های FT-IR ،CHN ،ICP ،XRD ،TG وSEM مورد بررسی قرار گرفت. سپس در اپوکسایش آلکن-های مختلف به کار گرفته شد. نتایج با دستگاه کروماتوگرافی گازی بررسی گردید و فرآیند کاتالیزوری برای پارامترهای مختلفی مانند مقدار کاتالیزگر، حلال، اکسنده، دما و زمان بهینه شد. این کاتالیزگر 5 بار بدون افت بازده، بازیافت و دوباره به کار گرفته شد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#نانو ذرات Fe3O4 #اپوکسایش #بوهمیت #مولیبدن استیل استونات

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)