پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
فرشته اسلامی نوکنده [پدیدآور اصلی]، علی کیوانلو[استاد راهنما]، حسین نصراصفهانی[استاد مشاور]
چکیده: پلی هیدروکینولین ها دارو هایی با خواص بیولوژیکی متنوع از جمله، مسدود کننده کانال کلسیم، ضد تومور، ضد دیابت و گشاینده قلب و عروق می باشند. در این تحقیق ابتدا کاتالیزگر دی ایزوپروپیل اتیل آمونیوم سولفونیک اسیدکلرید i-Pr)2EtN+SO3H] Cl)] از واکنش دی ایزوپروپیل اتیل آمین و کلروسولفونیک اسید تهیه شده و سپس مشتقات مختلفی از پلی هیدروکینولین ها با استفاده از این کاتالیزگر سنتز گردید. از واکنش چهارجزئی آمونیوم استات با آلدهید های آروماتیک و اتیل استواستات و دیمدون در حضور دی-ایزپروپیل اتیل آمونیوم سولفونیک اسیدکلرید i-Pr)2EtN+SO3H] Cl)] به عنوان کاتالیزگر در شرایط بدون حلال و دمای ℃۸۰ مشتقاتی از پلی هیدروکینولین های استخلاف شده در موقعیت 2، 3، 4، 5 و 7 با بهره ی بالا سنتز گردید. کاتالیزگر تهیه شده پایدار و غیر سمی است و به دلیل محلول بودن در آب به راحتی از محیط واکنش جدا می شود. ساختار ترکیبات سنتز شده با استفاده از داده های طیف سنجی تایید گردید. از ویژگی های این روش، بهره ی بالا، ساده و ملایم بودن شرایط واکنش، تک ظرفی بودن و عدم نیاز به حلال می باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تراکم چهارجزئی #پلی هیدروکینولین ها #دی ایزپروپیل اتیل-آمونیوم سولفونیک اسیدکلرید #بدون حلال

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)