پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1391
پدیدآورندگان:
سیده آمنه هادی [پدیدآور اصلی]، محمد باخرد[استاد راهنما]، حسین نصراصفهانی[استاد مشاور]
چکیده: در این تحقیق سنتز مشتقات H1-پیرازولو[1،2-b]فتالازین -10،5-دی اون ها با استفاده از کاتالیزگر نانو بوهمیت گزارش می گردد. از تراکم سه جزئی آلدهیدهای آروماتیک با مالونیتریل و فتال هیدرازید در حضور کاتالیزگر نانو بوهمیت در شرایط بدون حلال در دمای C˚120 H 1-پیرازولو[1،2-b]فتالازین -10،5-دی اون ها با بهره بالا سنتز گردیدند. ساختار ترکیبات سنتز شده با استفاده از داده های طیف سنجی تأیید گردید. از ویژگی های این روش بهره بالا، شرایط ملایم، تک ظرفی بودن، قابل بازیافت بودن کاتالیزگر و جداسازی آسان آن از محصول می باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تراکم سه جزئی #پیرازولوفتالازین #نانو بوهمیت #بدون حلال

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)