پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1391
پدیدآورندگان:
زینب فصاحت [پدیدآور اصلی]، علی کیوانلو[استاد راهنما]، حسین نصراصفهانی[استاد مشاور]
چکیده: ایمیدازول ها داروهایی با خواص بیولوژیکی متنوع از جمله ضد قارچ، ضد التهاب، ضد درد، ضد سل، ضد افسردگی، ضد سرطان و ضد ویروس می باشند. در این تحقیق، مشتقات جدیدی از ایمیدازول ها با استفاده از سورفکتانت های SDS و TBAB به عنوان کاتالیزگر سنتز گردید. از واکنش چهار جزئی و سه جزئی بنزیل با بنزآلدهید های آروماتیک و آمین های آلیفاتیک و آروماتیک نوع اول و آمونیوم استات در حضور SDS و TBAB به عنوان کاتالیزگر در شرایط بدون حلال و دمای ℃120 مشتقاتی ازایمیدازول های چهار استخلافی در موقعیت های 1، 2، 4، 5 و سه استخلافی در موقعیت های 2، 4، 5 با بهره ی بالا سنتز گردیدند. ساختار ترکیبات سنتز شده با استفاده از داده های طیف سنجی تأیید گردید.از ویژگی های این روش بهره ی بالا، ساده و ملایم بودن شرایط، تک ظرفی بودن واکنش و عدم نیاز به حلال می باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تراکم چهار جزئی و سه جزئی #ایمیدازول ها #سورفکتانت-های SDS و TBAB #بدون حلال

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)