پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
بهزاد شکوهی [پدیدآور اصلی]، حسین نصراصفهانی[استاد راهنما]، محمد باخرد[استاد راهنما]
چکیده: در این پروژه از واکنش چهار جزئی آلدهیدها، مالونونیتریل، باربیتوریک اسیدها و آمونیوم استات، مشتقات پیریدو[3،2-d]پیریمیدین در شرایط بدون کاتالیزگر در حلال آب مغناطیس شده و دمای 90 درجه ی سانتیگراد سنتز گردید. از مزایای این روش، می توان به استفاده از حلال آب ، بهره ی بالا، زمان کوتاه واکنش و عدم استفاده از کاتالیزگر اشاره کرد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#پیریدو[3 #2-d] پیریمیدین #واکنش چهار جزئی #آب مغناطیس شده #شرایط بدون کاتالیزگر.

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)