پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
سحر عباسی [پدیدآور اصلی]، محمد باخرد[استاد راهنما]، حسین نصراصفهانی[استاد مشاور]
چکیده: پیرانو[۳،۲-d] پیریمیدین ها دارای خواص بیولوژیکی متنوع هستند؛ بنابراین ارائه روش های نوین سنتزی و سنتز مشتقات جدید آن‌ها دارای اهمیت است. در این پروژه از واکنش سه جزئی آلدهید ، مالونونیتریل و ۳،۱-دی متیل باربیتوریک اسید ، ۷-آمینو-۳،۱-دی متیل-۴،۲-دی اکسو-۵-فنیل-۵،۴،۳،۱-تتراهیدرو-۲H-پیرانو[۳،۲-d]پیریمیدین-۶-کربونیتریل در شرایط بدون کاتالیزگر در حلال آب مغناطیس شده و شرایط رفلاکس با بهره بالا سنتز گردید. از مزایای این روش، می توان به استفاده از حلال آب ، بهره ی بالا، زمان کوتاه واکنش و عدم استفاده از کاتالیزگر اشاره کرد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#پیرانو[3 #2-d] پیریمیدین #واکنش سه جزئی #آب مغناطیس شده #شرایط بدون حلال

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)