پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1391
پدیدآورندگان:
آتنا سوزنی [پدیدآور اصلی]، علی کیوانلو[استاد راهنما]، محمد باخرد[استاد مشاور]
چکیده: 3و4-دی هیدروپیریمیدین-2-(1H)-اون ها داروهایی با خواص بیولوژیکی متنوع می باشند. در این تحقیق سنتز مشتقات جدیدی از این ترکیبات با استفاده از کاتالیزگر نانو بوهمیت (γ- اکسید هیدروکسید آلومینیوم) به عنوان یک کاتالیزگر سبز و سازگار با محیط زیست گزارش می گردد. از تراکم β-دی کربونیل با اوره یا تیواوره و آلدهید های آروماتیک در حضور کاتالیزگر نانو بوهمیت در دمای °C 120 در شرایط بدون حلال، مشتقات جدیدی از 3و4-دی هیدرو پیریمیدین-2-(1H)-اون های استخلاف شده در موقعیت های 2 و 4 و 5 و 6 سنتز گردید. ساختار ترکیبات سنتز شده با استفاده از داده های طیف سنجی تایید گردید. از ویژگی های این روش بهره ی بالا، شرایط ملایم، تک ظرفی بودن، عدم نیاز به حلال، قابل بازیافت و سازگار بودن کاتالیزگر با محیط زیست می باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سنتز سه جزئی #پیریمیدین #نانو بوهمیت #بدون حلال

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)