پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1391
پدیدآورندگان:
معصومه سیاوشی [پدیدآور اصلی]، محمد باخرد[استاد راهنما]، علی کیوانلو[استاد مشاور]
چکیده: با توجه به خواص بیولوژیکی متنوع ایمیدازو پیریمیدین ها، در این تحقیق مشتقات جدیدی از ایمیدازو [c-1,2] پیریمیدین با استفاده از کاتالیزور سیلیکاژل اسیدی سنتز گردید. از واکنش سه جزئی آلدهید های آروماتیک با سیکلو هگزیل ایزوسیانید و 4-آمینو اوراسیل در حضور کاتالیزور سیلیکاژل اسیدی درشرایط بدون حلال در دمای ℃ 50 مشتقات3-(سیکلو هگزیل آمینو)-7-هیدروکسی-2-فنیل ایمیدازو [c-1,2] پیریمیدین-5-(6H)-اون با بهره ی بالا سنتز گردید. ساختار ترکیبات سنتز شده با استفاده از داده های طیف سنجی تایید گردید. از ویژگی های این روش بهره ی بالا، شرایط ملایم ، تک ظرفی بودن و جداسازی آسان محصول می باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تراکم سه جزئی #ایمیدازو پیریمیدین #سیلیکاژل اسیدی #بدون حلال  

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)