پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
روشنک آداودی جلفایی [پدیدآور اصلی]، محمد باخرد[استاد راهنما]، حسین نصراصفهانی[استاد مشاور]
چکیده: یکی از روش های سنتز ترکیبات آلی استفاده از واکنش های چند جزیی تک ظرف می باشد. این واکنش ها در سنتزهای شیمی آلی بسیار با اهمیت می باشند و از مزیت های چون صرفه جویی در حلال، ساده و سریع بودن واکنش برخوردار هستند. بنابراین طراحی واکنش-های چند جزیی جدید، توجه شیمیدانان آلی را به خود جلب کرده است. با توجه به خواص بیولوژیکی متنوع ایمیدازو[1،2-a]پیریدین ها از جمله دارا بودن خواص ضد باکتریایی، ضد قارچ، کرم کش، ضد ویروس، ضد اضطراب و خواب آور، این ترکیبات در صنعت داروسازی اهمیت به سزایی دارند. در این پژوهش با روشی ساده مشتقات جدیدی از N-سیکلو هگزیل-٢-آریل-ایمیدازو[1،2-a] پیریدین-٣-آمین با بازده بالا از واکنش سه جزیی آلدهیدهای آروماتیک با سیکلوهگزیل ایزوسیانید و ٢-آمینوپیریدین در حضور کاتالیزگر سیلیکاژل اسیدی و در شرایط بدون حلال در دمای C°۱۱٠ سنتز گردید. ساختار ترکیبات سنتز شده با استفاده از داده های طیف سنجی تایید گردید از ویژگی های این روش بهره بالا، تک ظرفی بودن، سریع بودن واکنش و جداسازی آسان محصول می باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تراکم سه جزیی #ایمیدازو[1 #2-a] پیریدین #سیلیکاژل اسیدی #بدون حلال

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)