پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1400
پدیدآورندگان:
مهناز هاشمی پور [پدیدآور اصلی]، علی کیوانلو[استاد راهنما]، محمد باخرد[استاد مشاور]
چکیده: دراین پژوهش ترکیبات ایمیدازول های پراستخلاف با استفاده از واکنش های سه جزئی و چهارجزئی از مواد اولیه بنزیل، آلدهیدهای آروماتیک، آمونیوم استات و آمین های نوع اول در حضور حلال اتکتیک عمیق به عنوان کاتالیزگر کارآمد و سازگار با محیط زیست در شرایط بدون حلال سنتز گردید. در ادامه از واکنش ایمیدازول های دارای استخلاف پروپارژیل اوکسی با آزیدهای آروماتیک با استفاده از شیمی کلیک مشتقات جدید ۳،۲،۱-تری آزول های متصل به حلقه ی ایمیدازول سنتز شد. ساختار ترکیبات سنتز شده با استفاده از آنالیزهای 1H-NMR، 13C-NMR و FT-IR تایید گردید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#حلال اتکتیک عمیق #واکنش های چندجزئی #بدون حلال #ایمیدازول #واکنش کلیک #۱-تری آزول.
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)