پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
محسن خانی [پدیدآور اصلی]، علی کیوانلو[استاد راهنما]، محمد باخرد[استاد مشاور]
چکیده: 3،2،1-تری آزول ها دارای خواص بیولوژیکی و کاربردهای صنعتی فراوانی می باشند؛ به همین علت ارائه روش-های جدید در سنتز این دسته از ترکیبات از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. در این تحقیق یک کاتالیزگر هتروژن جدید از واکنش پلی استایرن کلرومتیل دار شده با سدیم آزید در دی متیل فرمامید و به دنبال آن واکنش با 2-متیل-3-بوتین-2-اُل و مس(II) استات و سدیم آسکوربات تهیه شد. ساختار کاتالیزگر بوسیله آنالیزهایCHN ، ICP و FT-IR مورد تأیید قرار گرفت. این کاتالیزگر هتروژن برای سنتز 3،2،1-تری‌آزول‌ها از واکنش چند جزئی آمین ها، پروپارژیل برمید و آریل-آزید ها در حلال آب/اتانول به کار گرفته شد. شرایط ملایم واکنش، بهره ی بالا، خالص سازی آسان و قابلیت استفاده مجدد از کاتالیزگر از مزایای این روش می باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#3 #2 #1-تری‌آزول #پلی استایرن کلرومتیل دار شده #واکنش چندجزئی #پروپارژیل برمید #مس (II)

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)