پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
نازنین درویشی [پدیدآور اصلی]، حسین نصراصفهانی[استاد راهنما]، محمد باخرد[استاد مشاور]
چکیده: رنگینه ی آزویی از طریق دی آزودار کردن یک آمین آروماتیک (پارا نیترو آنیلین) و سپس واکنش آن با N-متیل آنیلین سنتز شد. هر کدام از پلیمرهای پلی استایرن کلرومتیل دار و پلی( وینیل کلراید) پس از واکنش با سدیم آزید، با N-متیل-[4-(4-نیتروفنیل آزو) فنیل] پروپارژیل آمین که به صورت درجا تهیه شده بود، از طریق واکنش کلیک واکنش داد که در نتیجه ی آن، پلیمرهای پلی استایرن رنگی و پلی( وینیل کلراید) رنگی به دست آمد. این پلیمرها با استفاده از روش های طیف سنجی مادون زیرقرمز، رزونانس مغناطیس هسته ای، ISUV-V و همچنین آنالیز حرارتی شناسایی شدند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#پلی استایرن #پلی استایرن کلرومتیل دار #پلی (وینیل کلراید) #N-متیل آنیلین #رنگینه #آزو

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)