پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1401
پدیدآورندگان:
وحید زردکانلو [پدیدآور اصلی]، سجاد نگهبان[استاد راهنما]، احمد واعظیان[استاد راهنما]، کیومرث سیف پناهی شعبانی[استاد مشاور]
چکیده: اجرای عملیات حفاری به منظور اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری از مخازن نفت و گاز ، یکی از ارکان‌ مهم در صنعت نفت است و در این مهم تولید و بهبود خواص گل حفاری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به منظور بهبود خواص گل‌های حفاری می‌توان از انواع افزودنی‌ها و اصلاح کننده‌های شیمیایی هم‌چون مواد معدنی، پلیمرها و نانوذرات استفاده کرد. در این مطالعه، به استفاده از نانوذرات به منظور کاهش جذب آب ویسکوزیفایر‌های مورد استفاده در ساخت گل حفاری مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور، پلیمر استایرن- بوتادین- استایرن (SBS)، نانوذرات تالک (Talc) و نانوذرات سیلیکا (Silica) تهیه و آنالیز FTIR به منظور شناسایی و تأیید ساختار ذرات انجام شد. در ادامه اثر افزودن مواد ذکر شده به گل پایه آبی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. به منظور تعیین رفتار رئولوژیکی گل، از دستگاه‌های ویسکومتر فن (Viscometer (355A) FANN) و فیلتر پرس (API Filter Press (300 LPLT), OFFIT) استفاده شد. مقایسه نتایج آزمایش‌ها نشان دادند که نانوذرات سیلیکا، نانوذرات تالک و پلیمر SBS ویسکوزیته سیال حفاری را به ترتیب در حدود 38%، 69% و %138 افزایش دادند. همچنین، با افزودن این مواد به سیال حفاری میزان هدررفت آب به ترتیب در حدود %13، %26 و %28 کاهش یافت. نانوذرات ضخامت اندود گل حفاری را به ترتیب در حدود 27%، 36% کاهش و پلیمر 19% افزایش داد. همچنین نقطه تسلیم را به ترتیب در حدود 70%، 50% و 105% افزایش دادند و تأثیر قابل توجهی بر وزن گل حفاری و pH نداشتند.  
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی: نانوذرات تالک #نانوذرات سیلیکا #پلیمر استایرن- بوتادین- استایرن #ویسکوزیته پلاستیک #خواص رئولوژیکی #گل حفاری پایه آبی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)