پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کشاورزی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
مختومقلی خواجوی [پدیدآور اصلی]، حسن خوش قلب[استاد راهنما]، حجت اله بداقی[استاد راهنما]
چکیده: خرمالو با نام علمی Diospyros kaki L.یکی از مهمترین میوه های باغبانی ایران محسوب می شود ولی طول عمر پایین انبارمانی و ضایعات پس از برداشت یکی از مشکلات این میوه محسوب می شود.. در این پژوهش اثر فیلم های بسته بندی، پوشش اسانس برازنبیل با پایه روغن زیتون بر ماندگاری خرمالو در آزمایشگاه علوم باغبانی دانشگاه شاهرود مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با 3 تکرار شامل فیلم های بسته بندی درسه سطح (عدم کاربرد فیلم، پلی اتیلن 0.08 میکرومتر و پی وی سی)، اسانس برازنبیل و متغیر نمونه برداری (8 نمونه برداری به فواصل 7 روز) طراحی شد. صفات مورد ارزیابی در این تحقیق شامل کاهش وزن، سفتی بافت میوه، اسیدیته،pH ،TSS ، پروتئین کل و آنزیم های کاتالاز و پلی فنل اکسیداز بودند. استفاده از فیلم های بسته بندی باعث جلوگیری از کاهش وزن میوه ها شد. همچنین کاربرد فیلم پلی اتیلن 0.08 میکرومتر و پی وی سی باعث حفظ سفتی و جلوگیری از کاهش مواد جامد محلول کل و همچنین حفظ اسیدیته قابل تیتر شد. نتایج آزمایش های انجام شده نشان داد ترکیب تیماری فیلم پی وی سی با اسانس برازنبیل بهترین تأثیر را در حفظ کیفیت میوه در طول انبار از جمله صفاتی همچون سفتی میوه، مجموع مواد جامد محلول کل و وزن میوه داشت. فعالیت آنزیم های کاتالاز و پلی فنل اکسیداز با گذشت زمان افزایش نشان داد. فعالیت آنزیم پلی فنل اکسیداز در میوه های پوشش داده شده نسبت به شاهد کمتر بود. در نتیجه در محدوده پژوهش انجام شده ترکیب تیماری فیلم پی وی سی با اسانس برازنبیل را می توان به عنوان ترکیب تیماری مناسب معرفی کرد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#انبارمانی #برازنبیل #پس از برداشت #پلی ونیل کلراید #خرمالو

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)