پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1388
پدیدآورندگان:
خدیجه آقا جانپور گزافرودی [پدیدآور اصلی]، ناصر گودرزی[استاد راهنما]، قدمعلی باقریان دهقی[استاد مشاور]
چکیده: در این پایان نامه یک روش با گزینش پذیری بالا، ساده و حساس برای اندازه گیری مقادیر بسیار کم مس ارائه شده است. در این بررسی ابتدا نئو‏کوپروئین هیدرو‏کلراید به عنوان عامل کمپلکس کننده با І)Cu) در محلول آبی کمپلکس داد و از روش نمونه ‏برداری ریز استخراج مستقیم در قطره حلال آلی برای تغلیظ، استفاده شد. در این تکنیک یک قطره از حلال، آزادانه بر‏روی سطح فاز آبی غیر قابل امتزاج با حلال قرار می‏ گرفت که این فاز توسط یک مگنت مغناطیسی که در ته ظرف قرار داشت هم زده می ‏شد و تولید یک حالت گردابی می ‏نمود. حلال آلی در انتهای این گرداب قرار می‏گرفت و بعد از گذشت زمان استخراج، قسمتی از حلال آلی توسط میکرو‏پیپت برداشته شده و مقدار مس آن با دستگاه اسپکترومتری جذب اتمی شعله اندازه‏گیری گشت. در این راستا پارامتر‏هایی مانند pH، نوع و حجم حلال آلی استخراج کننده، زمان استخراج و دور همزدن بهینه گردید. تحت شرایط بهینه فاکتور پیش تغلیظ 26/37 و مقدار بازیابی 98/06 بدست آمد. منحنی کالیبراسیون در دامنه 0/008-0/24 میلی‏گرم بر لیتر خطی بود و حدتشخیص روش نیز 0/83 میکرو‏گرم بر لیتر به دست آمد. انحراف استاندارد نسبی برای 6 بار اندازه گیری تکراری با غلظت‏های (0/008، 0/72، 0/144) میلی‏گرم بر لیتر به ترتیب (13/‏6 % ، 3/69 % ، 2/57 % ) درصد به ‏دست آمد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ریز استخراج درحلال #نئوکوپروئین هیدرو‏کلراید #اسپکترومتری جذب اتمی شعله‏ ای

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)