پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1391
پدیدآورندگان:
لیلا نیکوکار [پدیدآور اصلی]، قدمعلی باقریان دهقی[استاد راهنما]، ناصر گودرزی[استاد مشاور]
چکیده: در این پایان‎ نامه یک روش ساده و حساس برای استخراج فاز جامد بر- خط و اندازه‎گیری مقادیر بسیار کم مس (II) با استفاده از روش تزریق در جریان کوپل شده با اسپکترومتری جذب اتمی شعله ارائه شده است. در این روش پلی‎وینیل‎کلرید اصلاح شده با لیگاند 3-(′2- تیازولیل‎آزو)-2،6- دی‎آمینو‎پیریدین (TADAP) در PH=5/0 به منظور بازداری بر- خط مس (II) مورد استفاده قرار گرفت. مس بازداری شده در ستون بوسیله هیدروکلریک اسید 0/1 مولار شسته شد و مستقیما وارد مه‎پاش شد. به منظور بررسی پیش‎تغلیظ کمی و اندازه‎گیری مس (II) متغیرهای شیمیایی و دستگاهی موثر در سیستم طراحی شده بهینه سازی شدند. تحت شرایط بهینه، منحنی کالیبراسیون در ناحیه غلظتی 100-1 میکرو‎گرم بر لیتر خطی است. مقدار حدتشخیص و فاکتور پیش‎تغلیظ برای حجم 10/0 میلی‎لیتر از نمونه (زمان پیش‎تغلیظ 200 ثانیه)، به ترتیب 33/0 میکروگرم بر لیتر و 60 به دست آمد. انحراف استاندارد نسبی برای 6 اندازه‎گیری تکراری مس (II) در سطح غلظتی 0/0020، 0/020، 0/050، 0/10 میلی‌گرم بر لیتر، به ترتیب 5/0%، 2/0%، 1/2% و 1/0% است. تاثیر سایر گونه‎های مزاحم موجود در بیشتر نمونه‎های حقیقی مورد بررسی قرار گرفت. صحت روش پیشنهاد شده بوسیله آنالیز نمونه‎های حقیقی مختلف مورد بررسی قرارگرفت.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#اسپکترومتری جذب اتمی شعله #استخراج فاز جامد #مس (II)

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)