پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
سعید لشکری [پدیدآور اصلی]، علی کیوانلو[استاد راهنما]، محمد باخرد[استاد مشاور]
چکیده: ۳،۲،۱-تری آزول ها دارای خواص بیولوژیکی و کاربردهای صنعتی فراوانی هستند؛ به همین علت ارائه ی روش های جدید در سنتز این دسته از ترکیبات از اهمیت بالایی برخوردار است. در این پژوهش مشتقات جدیدی از ۳،۲،۱-تری آزول های متصل شده به سیستم هیدانتوئین در حضور کاتالیزگر مس(II) سولفات و سدیم آسکوربات در حلال آب به صورت دو جزئی و سه جزئی سنتز گردید. با استفاده از لیگاند سدیم ۴-آمینو- ۵-هیدروکسی- ۷-سولفونفتالن- ۲-سولفونات، مس استفاده شده به مقدار %۲mol کاهش یافت. در بخش دوم از این پژوهش، مشتقات جدیدی از پیرولو[۱،a-۲]کینوکسالین استخلاف شده در موقعیت های ۱، ۲ و ۴ به صورت تک ظرفی از واکنش ۳،۲-دی کلروکینوکسالین، آلکین انتهایی، پروپارژیل الکل و آمین نوع دوم، سنتز گردید. ساختار تمام ترکیبات سنتز شده به وسیله ی آنالیزهای ۱H-NMR، ۱۳C-NMR و FT-IR مورد تأیید قرار گرفت.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#3 #2 #1-تری‌آزول #واکنش کلیک #مس(II) سولفات #سدیم آسکوربات #واکنش سه جزئی #پروپارژیل برمید #سدیم آزید #آزید آروماتیک.

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)