پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع دکتری > سال 1398
پدیدآورندگان:
فاطمه رضایی منش [پدیدآور اصلی]، محمد باخرد[استاد راهنما]، حسین نصراصفهانی[استاد مشاور]
چکیده: ترکیبات پیریمیدین گروه مهمی از تر کیبات هتروسیکلی حاوی نیتروژن بوده، که دارای خاصیت ضد HIV، ضد باکتری، ضد سرطان و ضد ویروسی می باشند. به همین ترتیب ترکیبات 3،2،1-تری آزول به علت روش سنتز ساده و کارامدی که دارند، نقش مهمی را در شیمی دارویی، شیمی آلی و شیمی رنگ ها بر عهده دارند. در این تحقیق با استفاده از واکنش های کلیک و جفت شدن کربن-کربن مشتقات جدیدی از پیریمیدین به شرح زیر، تهیه شد. 1- ابتدا از واکنش پروپارژیل4-استخلافی-5-برمو-2-کلرو-6-متیل پیریمیدین و آزیدهای آروماتیک در حضور کاتالیزگر مس و اورتو فنیلن دی آمین به عنوان لیگاند، مشتقات جدیدی از تری آزول متصل به حلقه پیریمیدین سنتز شد. از جمله نکات مثبت این واکنش می توان به ملایم بودن شرایط واکنش، خالص سازی آسان و بازده عالی اشاره کرد. 2- روشی موثر برای سنتز 3،2،1-تری آزول متصل به حلقه پیریمیدین از طریق واکنش کلیک بین پیریمیدین های پروپارژیل دار و آزید های آروماتیک در حضور CuI/Mg-Al-LDH به عنوان کاتالیزگر با بازده ی بالا معرفی شد. کاتالیست سنتز شده با استفاده از آنالیزهای FTIR، XRD، BET، SEM و ICP شناسایی شد. 3- مشتقات جدیدی از 4-(3-آریل پروپ-2-این ایلوکسی)-6- متیل-2-( متیل تیو پیریمیدین) از واکنش سونوگاشیرا بین آریل-یدید ها و 4- متیل-2-(متیل تیو)-6-(پروپ-2-این-1-ایلوکسی) پیریمیدین در حلال استونیتریل سنتز شدند. 4- مشتقاتی جدید از 6-استخلافی-4-آلکینیل پیریمیدین-5-کربالدهید از طریق واکنش سوناگاشیرا بین ماده اولیه 6-استخلافی-4-کلرو پیریمیدین-5-کربالدهید و آلکین های انتهایی در حضور کاتالیزگر PdCl2(PPh3)2 و در حلال استونیتریل، دمای اتاق و جو آرگون سنتز شد. ساختار تمامی ترکیبات سنتز شده با استفاده از داده های طیف سنجی مانند 1HNMR، 13CNMR، XRD، BET، FTIR و SEM تایید گردید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#پیریمیدین #3 #2 #1-تری آزول #آریل آزید #آریل یدید #آلکین های انتهایی #واکنش کلیک #واکنش جفت شدن سونوگاشیرا #کاتالیزگر LDH #کاتالیزگر مس

دانلود چکیده

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)