پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1400
پدیدآورندگان:
عاطفه م عبدی [پدیدآور اصلی]، محمد باخرد[استاد راهنما]، حسین نصراصفهانی[استاد مشاور]
چکیده: چکیده 3،2،1-تری‌آزول‌‌ها از مهم ترین ترکیبات هتروسیکلی نیتروژن دار به شمار می روند که دارای کاربرد های صنعتی، پزشکی و نیز خواص بیولوژیکی هستند. بنابراین ارائه روش های سنتز نوین این دسته از ترکیبات از اهمیت خاصی برخوردار است. بدین منظور در این پژوهش از واکنش تک ظرفی مشتقات آلکیل/ بنزیل هالید، سدیم آزید و آلکین های انتهایی در حضور ppm) 10) مس(I) یدید در حلال آب مقطر مغناطیس شده و در دمای °C80 مشتقات 3،2،1-تری‌آزول‌ سنتز شد. از مزایای این روش می توان به انجام واکنش در آب مقطر مغناطیس شده به عنوان حلال سبز، استفاده از مقدار حداقل کاتالیزگر و زمان کوتاه واکنش اشاره کرد. ساختار ترکیبات سنتز شده با استفاده ازآنالیز های H-NMR1، 13C-NMR تایید گردید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی: 3 #2 #1-تری‌آزول‌ #مس(I) یدید #آلکین انتهایی #آب مقطر مغناطیس شده
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)