پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
سید سجاد هاشمی زاده [پدیدآور اصلی]، محمد باخرد[استاد راهنما]، حسین نصراصفهانی[استاد مشاور]
چکیده: در این تحقیق با استفاده از کاتالیزگر مس(I) یدید تثبیت‌ شده روی پودر پوسته تخم‌مرغ و با توجه به خواص بیولوژیکی و دارویی ترکیبات تری آزول، سنتز مشتقات 3،2،1-تری آزول استخلاف شده در موقعیت‌های 1 و 4 گزارش می-گردد. از واکنش سه جزئی تک ظرفی ترکیبات آلکیل هالید با آلکین های انتهایی و سدیم آزید در حضور کاتالیزگر و حلال آب در دمای اتاق به مدت 12-8 ساعت مشتقات 3،2،1-تری آزول با بهره نسبتأ خوب سنتز گردید. از ویژگی های این روش می‌توان به ارزان ‌قیمت بودن و قابل بازیافت بودن کاتالیزگر، استفاده از حلال آب، بهره خوب و تک ظرفی بودن واکنش اشاره کرد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#3 #2 #1-تری آزول #کاتالیزگر مس(I) یدید تثبیت شده روی پودر پوسته تخم مرغ #سدیم آزید

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)