پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
مصطفی لطفی [پدیدآور اصلی]، علی کیوانلو[استاد راهنما]، محمد باخرد[استاد مشاور]
چکیده: در این پروژه ابتدا از واکنش 6-متیل-3-تیواکسو-4،3-دی هیدرو-4،2،1-تری آزین-5(H4)-اون و 2،1-دی هیدروبنزو[e]-4،2،1-تری آزین-3(H4)-تیون، با پروپارژیل برمید به ترتیب ترکیب‌های 6-متیل-3-(پروپ-2-اینیل تیو)-4،2،1-تری آزین-5(H4)-اون و 3-(پروپ-2-اینیل تیو)-4،1-دی هیدروبنزو[e]-4،2،1-تری آزین بدست آمد. در ادامه از واکنش این ترکیبات با آزید‌های آروماتیک و یا به صورت سه جزئی با سدیم آزید و هالید‌های آلیفاتیک در حضور کاتالیزگر مس(ΙΙ) استات و سدیم‌آسکوربات در حلال DMF ترکیبات جدید 3،2،1-تری‌آزول‌های متصل شده به حلقه هتروسیکلی 4،2،1-تری‌آزین و 4،2،1-بنزو‌تری‌آزین با بهره بالا سنتز شد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#3 #2 #1-تری آزول #مس(ΙΙ) استات #سدیم آزید #4 #2 #1-تری‌آزین #هالید‌ آلیفاتیک

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)