پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
مینا خسروجردی [پدیدآور اصلی]، علی کیوانلو[استاد راهنما]، محمد باخرد[استاد مشاور]
چکیده: 3،2،1-تری آزول ها دارای خواص بیولوژیکی متنوع هستند؛ بنابراین ارائه روش های نوین سنتزی و سنتز مشتقات جدید آن‌ها دارای اهمیت است. در این تحقیق ابتدا کاتالیزگر ناهمگن جدید کمپلکس مس-اتیلن دی آمین تثبیت شده روی PVC تهیه شد و سپس کاربرد آن در سنتز 3،2،1-تری آزول ها مورد بررسی قرار گرفت. واکنش سه جزئی پروپارژیل برمید، آمین و آزید آروماتیک در حضور کاتالیزگر PVC-EDA-Cu+2 و کاهنده سدیم اسکوربات در حلال آب و در دمای اتاق با بهره ی 94-82 درصد محصولات 4-((1-(آریل)-H1-3،2،1-تری آزول-4-ایل)متیل)آمین را ایجاد کرد. در ادامه برای بررسی بیشتر ترکیبات 2(4)-((1-(آریل)-H1-3،2،1-تری آزول-4-ایل)متوکسی)بنزآلدهید از واکنش پروپارژیل اترها با آزیدهای آروماتیک در حضور این کاتالیزگر در حلال آب مغناطیس و در دمای اتاق با بهره ی بالا به دست آمد. از مزایای این روش، استفاده از حلال آب به عنوان یک حلال سبز، بهره ی بالای واکنش، زمان کوتاه و قابلیت بازیابی و استفاده مجدد از کاتالیزگر می باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#PVC #واکنش سه جزئی #3 #2 #1-تری آزول #سدیم آسکوربات #پروپارژیل برمید

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)