پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
الناز رضایی [پدیدآور اصلی]، علی کیوانلو[استاد راهنما]، مصطفی قلی زاده [استاد راهنما]، حسین نصراصفهانی[استاد مشاور]
چکیده: 1،2،3-تری‌آزول‌ها به دلیل کاربردهای صنعتی و خواص بیولوژیکی از مهمترین ترکیبات هتروسیکلی نیتروژن دار هستند. مرسومترین روش برای سنتز 3،2،1-تری‌آزول‌ها واکنش سیکلو افزایشی 3،1-دو قطبی بین آلکین و آزید کاتالیز شده به وسیله مس(I) می باشد. در این تحقیق یک کاتالیزگر هتروژن جدید از واکنش PVC با سدیم آزید در آب و به دنبال آن واکنش با پروپارژیل الکل و مس(I)یدید تهیه شد. ساختار کاتالیزگر بوسیله آنالیزهای CHN, FT-IR و ICP مورد تأیید قرار گرفت. این کاتالیزگر هتروژن برای سنتز 3،2،1-تری‌آزول‌ها از واکنش چند جزئی آلکیل‌هالید‌ها، سدیم‌آزید و آلکین‌های انتهایی در حلال آب به کار گرفته شد. شرایط ملایم واکنش، بهره بالا، خالص سازی آسان و قابلیت استفاده دوباره از کاتالیزگر از مزایای این روش می باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#3 #2 #1-تری‌آزول #سیکلوافزایشی 3 #1-دوقطبی #PVC #واکنش چند جزئی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)