پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
پویا قمری کارگر [پدیدآور اصلی]، محمد باخرد[استاد راهنما]، حسین نصراصفهانی[استاد راهنما]، علی کیوانلو[استاد مشاور]
چکیده: 3،2،1-تری‌آزول‌ها از مهم‌ترین ترکیبات هتروسیکلی نیتروژن‌دار به‌شمار می‌روند که دارای کاربردهای صنعتی، پزشکی و نیز خواص بیولوژیکی هستند؛ بنابراین ارائه روش‌های سنتز نوین این دسته از ترکیبات از اهمیت خاصی برخوردار است. رایج‌ترین روش برای سنتز 3،2،1-تری‌آزول‌ها واکنش حلقه‌زایی 3،1-دو قطبی بین یک آلکین و یک آزید با کمک کاتالیزگر مس(I) می‌باشد. بدین منظور در این پروژه کاتالیزگر جدید سیلیکاژل-آمینوتیوفنول-مس (I)تهیه و با استفاده از آن مشتقات جدیدی از 3،2،1-تری‌آزول سنتز شد.ساختار کاتالیزگر به‎وسیله روش‌های SEM, CHNS, FT-IR ,TGA / DTG و ICP تأیید شد. این کاتالیزگر ناهمگن برای سنتز 3،2،1-تری‌آزول‌ها از واکنش چند جزئی فناسیل‌ برمیدها، سدیم‌آزید و آلکین‌های انتهایی در حلال آب به کار گرفته شد. بهره بالا، استفاده ازحلال آب به عنوان یک حلال سبز، خالص سازی آسان، زمان کوتاه و قابلیت استفاده دوباره از کاتالیزگر از مزایای این روش می باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#واکنش چند جزئی #3 #2 #1- تری‌آزول #سیلیکاژل- آمینوتیوفنول- مس(I)

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)