پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1399
پدیدآورندگان:
زهره میرطالبی [پدیدآور اصلی]، علی کیوانلو[استاد راهنما]، محمد باخرد[استاد مشاور]
چکیده: پلی هیدروکینولین ها به دلیل خواص بیولوژیکی متنوع از جمله، ضد تومور، ضد باکتری، ضد سل، ضد ایدز و ضد ویروس اهمیت زیادی دارند. در این پژوهش، مشتقات مختلفی از پلی هیدروکینولین ها با استفاده ازکاتالیزگر روی کلرید تثبیت شده روی بستر پی وی سی-سیستئین سنتز شد. از واکنش چهار جزئی آمونیوم استات، آلدهید های آروماتیک، اتیل استواستات و دیمیدون یا سیکلوهگزادی اون در شرایط بدون حلال و دمای 80C در حضور کاتالیزگر PVC-Cys-ZnCl مشتقاتی از پلی هیدروکینولین های استخلاف شده در موقعیت های مختلف با بهره ی بالا به دست آمدند. در بخش دوم از این پژوهش، ترکیبات جدید 3،2،1-تری آزول های متصل شده به سیستم پلی هیدروکینولین با استفاده از واکنش کلیک در حضور کاتالیزگر مس استات و سدیم آسکوربات در حلال اتانول سنتز گردید. ساختار تمام ترکیبات سنتز شده به وسیله ی آنالیزهای 1H-NMR و 13C-NMR و IR مورد تایید قرار گرفت.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#واکنش چهارجزئی #پلی هیدروکینولین #پی وی سی #سیستئین #روی کلرید #واکنش کلیک #3 #2 #1-تری آزول
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)