پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
ناهید ربیعی [پدیدآور اصلی]، حسین نصراصفهانی[استاد راهنما]، محمد باخرد[استاد مشاور]
چکیده: 1 - (α-آمینوآلکیل)-2-نفتول ها داروهایی با خواص بیولوژیکی متنوع می باشند. در این تحقیق سنتز مشتقاتی از این ترکیبات با استفاده از کاتالیزگر نانو بوهمیت به عنوان یک کاتالیزگر سبز و سازگار با محیط زیست گزارش میگردد. از تراکم 2-نفتول با بنزیل آمین، پیرولیدین و آلدهیدهای آروماتیک در حضور کاتالیزگر نانو بوهمیت در دمای 65 درجه سانتی گراد در شرایط بدون حلال مشتقاتی از 1- (α-آمینوآلکیل)-2-نفتول سنتز گردید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سنتز سه جزیی #آمینونفتول #نانو بوهمیت #بدون حلال

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)