پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
مرضیه حاجی جعفر نمازی [پدیدآور اصلی]، علی کیوانلو[استاد راهنما]، حسین نصراصفهانی[استاد راهنما]، محمد باخرد[استاد مشاور]
چکیده: 3،4-دی هیدرو پیریمیدین-2-(1H)-اون ها ترکیباتی با خواص بیولوژیکی متنوع از جمله ضد ویروس، ضد تومور و ضد فشار خون می باشند. در این تحقیق، مشتقاتی از این ترکیبات با استفاده از سورفکتانت های سدیم دو دسیل سولفات (SDS) و ستیل تری متیل آمونیوم برمید (CTAB) به عنوان کاتالیزگر سنتز گردید. از تراکم سه جزئی آلدهید های آروماتیک با اوره یا تیو اوره و β-دی کربونیل ها در حضور کاتالیزگر های (%SDS(5mol و(% CTAB(5mol، در شرایط بدون حلال و دمای C˚120 مشتقاتی از 4،3-دی هیدرو پیریمیدین-2-(1H)-اون-های استخلاف شده در موقعیت های 4، 5 و 6 سنتز گردید. ساختار ترکیبات سنتز شده با استفاده از داده های طیف سنجی تأیید گردید. از ویژگی های این روش، بهره ی بالا، ساده و ملایم بودن شرایط، تک ظرفی بودن، عدم نیاز به حلال و جداسازی آسان محصول می باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تراکم سه جزئی #4 #3-دی هیدرو پیریمیدین-2-(1H)-اون #سورفکتانت #SDS #CTAB #بدون حلال

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)