پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
محدثه جوانمردی [پدیدآور اصلی]، محمد باخرد[استاد راهنما]، علی کیوانلو[استاد مشاور]
چکیده: پیرانوپیرازول ها ترکیبات هتروسیکلی مفیدی هستند که خواص بیولوژیکی فراوانی از قبیل ضدقارچ، ضدباکتری و ضدسرطان دارند. بنابراین در این تحقیق یک روش ساده و مؤثر برای سنتز پیرانوپیرازول ها با استفاده از واکنش چهار جزئی هیدرازین، اتیل استواستات، مالونونیتریل و آلدهید های مختلف در آب در دمای oC50 ارائه شده است. از مزایای این روش می توان به ساده و سریع بودن واکنش، کاتالیزگر سبز کافئین، بهره و خلوص بالا اشاره کرد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#آلدهیدها #کافئین #تراکم چهار جزئی #پیرانوپیرازول

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)