پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
حمیده پروانه [پدیدآور اصلی]، محمد باخرد[استاد راهنما]، حسین نصراصفهانی[استاد مشاور]
چکیده: ۴،۱-دی هیدروپیریدین ها و پلی هیدروکینولین ها دارای خواص بیولوژیکی مانند ضد فشارخون، ضد تومور و ضد دیابت می باشند. دراین تحقیق مشتقات مختلفی از ۴،۱-دی هیدروپیریدین ها و پلی هیدروکینولین ها با استفاده از آب مغناطیس و بدون کاتالیزگر در دمای ۹۰ درجه سانتی گراد سنتز گردید. از واکنش سه جزیی آمونیوم استات با آلدهیدها و اتیل استواستات، ۴،۱-دی هیدروپیریدین ها و از واکنش چهارجزیی آمونیوم استات با آلدهیدها، اتیل استواستات و دیمیدون یا 3،1-سیکلوهگزان دی اون، پلی هیدروکینولین ها سنتز شدند. از ویژگی های این روش، بازده بالای واکنش، نیاز نداشتن به کاتالیزگر واستفاده از حلال آب می باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#4 #1-دی هیدروپیریدین #پلی هیدروکینولین #آب مغناطیس شده #بدون کاتالیزگر

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)