پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1389
پدیدآورندگان:
مرصاد رییسی [پدیدآور اصلی]، محمد باخرد[استاد راهنما]، حسین نصراصفهانی[استاد مشاور]
چکیده: با توجه به خواص بیولوژیکی ایمیدازوتیازول‏ها، در این تحقیق مشتقات جدیدی از 3-آریل ایمیدازو [1,3][b-2,1] تیازول‏ها (210a-e) با استفاده از کاتالیزگرهای پالادیم و مس سنتز گردید. از واکنش 4،5-دی‏فنیل ایمیدازول-2-تیون (208) با پروپارژیل برمید (199) در شرایط رفلاکس در حلال اتانول، ‏ترکیب 4،5-دی‏فنیل-2-پروپارژیل مرکاپتو ایمیدازول (209) تهیه شد. از واکنش ترکیب (209) با آریل یدیدهای متفاوت در حضور کاتالیزگرهای بیس(تری‏فنیل‏فسفین) پالادیم (II) کلرید و یدید مس (I) در حلال دی‏متیل‏فرمامید و باز تری‏اتیل ‏آمین در دمای 70 و زیر جو آرگون، مشتقات جدیدی از 3-آریل ایمیدازو [1,3][b-2,1] تیازول‏ها (a-e210) سنتز شد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ایمیدازوتیازول #2-پروپارژیل مرکاپتو ایمیدازول #کاتالیزگر پالادیم #مونوگاشیرا

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)