پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1391
پدیدآورندگان:
مینا امیدیان [پدیدآور اصلی]، محمد باخرد[استاد راهنما]، علی کیوانلو[استاد راهنما]، حسین نصراصفهانی[استاد مشاور]
چکیده: با توجه به خواص بیولوژیکی متنوع پیرولوپیرازین ها، در این تحقیق مشتقات جدیدی از پیرولو[2، 3-b] پیرازین با استفاده از کاتالیزگرهای پالادیم و مس سنتز گردید. از واکنش 5،6- دی کلرو پیرازین-2،3-دی کربونیتریل با هیدرازین ، آلدهیدهای آروماتیک و با فنیل استیلن در حضور کاتالیزگرهای PdCl2(PPh3)2 و CuI در دمای ℃80 و زیر اتمسفر آرگون، مشتقات جدیدی از 2-فنیل-N-آریل متیلن-1-H-پیرولو[3،2-b]پیرازین با بهره ی بالا به دست آمد. ساختار ترکیبات سنتز شده با استفاده از داده های طیف سنجی تأیید گردید. از ویژگی های این روش ، شرایط ملایم، تک ظرفی بودن و بهره ی بالای محصولات می باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#پیرولوپیرازین #کاتالیزگر پالادیم #واکنش سونوگاشیرا

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)