پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع دکتری > سال 1396
پدیدآورندگان:
راحله دوستی [پدیدآور اصلی]، محمد باخرد[استاد راهنما]، مهدی میرزایی[استاد راهنما]، خسرو جدیدی [استاد مشاور]
چکیده: ترکیبات هتروسیکلی از بزرگ ترین و متنوع ترین خانواده ترکیبات آلی هستند. در این میان هتروسیکل های نیتروژنی جوش خورده به دلیل حضور در ساختار تعداد زیادی از ترکیبات طبیعی و کاربرد وسیع آن ها در صنایع دارویی و علم مواد همواره مورد توجه قرار داشته اند. در این تحقیق با استفاده از واکنش های چند جزیی و جفت شدن کربن-کربن و با تهیه سه نوع کاتالیزگر ناهمگن جدید بر پایه نانوبوهمیت، ترکیبات هتروسیکلی جدیدی به شرح زیر تهیه شد.... برای مشاهده ادامه چکیده به فایل پیوست رجوع کنید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#نانوبوهمیت #پالادیم #واکنش چند جزیی #سونوگاشیرا #پیرازول #پیریمیدین #پیران #تترازول #اکسازول #ضد باکتری #ضد اکسیدان و سایتوتوکسیک

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)