پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
زهرا آقایان [پدیدآور اصلی]، محمد باخرد[استاد راهنما]، علی کیوانلو[استاد مشاور]
چکیده: با توجه به خواص بیولوژیکی متنوع بیس پیرازولون ها، در این تحقیق سنتز مشتقاتی از 4 ، '4-(آریل متیلن) بیس(3-متیل-1-فنیل-H1-پیرازول-5-ال) با استفاده از کاتالیزگر نانو بوهمیت به عنوان یک کاتالیزگر سبز و سازگار با محیط زیست گزارش می گردد. از واکنش دو اکی والان از ترکیب 3-متیل-1-فنیل-5-پیرازولون با یک اکی والان از ادهید های آروماتیک، در حضور کاتالیزگز نانو بوهمیت در دمای 100 درجه سانتی گراد و شرایط بدون حلال، مشتقات 4 ، '4-(آریل متیلن) بیس(3-متیل-1-فنیل-H1-پیرازول-5-ال) با بهره ی بالا سنتز گردید. از ویژگی های این روش، بهره ی بالا، عدم نیاز به حلال، قابل بازیافت بودن کاتالیزگر و جداسازی آسان محلول می باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#4 #'4-(آریل متیلن) بیس(3-متیل-1-فنیل-H1-پیرازول-5-ال) #نانوبوهمیت #بدون حلال #واکنش نووناگل-مایکل

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)