پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1391
پدیدآورندگان:
سید امیر سیادتی [پدیدآور اصلی]، محمد باخرد[استاد راهنما]، علی کیوانلو[استاد راهنما]، نوابه امی [استاد مشاور]
چکیده: در این تحقیق روشی برای سنتز کاتالیزگر پالادیم که بر بستر نانولوله ی کربنی می باشد، ارائه شده است و شرایط بهینه واکنش سونوگاشیرا در حضور این کاتالیزگر نیز، مورد بررسی و آزمایش قرار گرفت. نانولوله کربنی عامل دار شده با اسید کربوکسیلیک تحت جو آرگون با تیونیل کلرید واکنش داده شد که این واکنش منجر به تولید ترکیب نانولوله اسید کلرید دار گردید. سپس نانولوله ی اسید کلرید دار شده همراه با لیگاند سیستیامین ، در حضور باز و حلال دی متیل فرمامید، حرارت داده شد که طی آن نانولوله ی کربنی متصل به لیگاند سیستیامین سنتز گردید. کمپلکس پالادیم بنزونیتریل کلرید(II) با نانولوله ی مرحله ی قبل در حلال دی متیل فرمامید هم زده شد تا نانوکاتالیزگر پالادیمی بدست آید. برای بهینه سازی شرایط واکنش جفت شدن سونوگاشیرا توسط نانوکاتالیزگر پالادیمی، ابتدا اثر بازهای مختلف روی بازده واکنش مورد بررسی قرار گرفت و سپس مناسب ترین باز برای آن، جهت انجام واکنش بین تعدادی از مشتقات آریل-هالید با استیلن های انتهایی مورد استفاده قرار گرفت.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#نانو لوله ی کربنی #واکنش سونوگاشیرا #نانو کاتالیزگر پالادیمی #سیستیامین #آریل هالید #استیلن انتهایی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)