پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
سیده ام البنین حسینی سرخنی [پدیدآور اصلی]، محمد باخرد[استاد راهنما]، حسین نصراصفهانی[استاد مشاور]
چکیده: واکنشهای چند جزئی (MCRs) یکی از روش های جالب برای سنتز ساختارهای مولکولی متعدد و افزایش تنوع ساختاری و اسکلتی از مولکول های ساده و قابل دسترس می باشد. فعالسازی پیوند C–H آلکین های انتهایی به وسیله کاتالیزگرهای فلزی یک روش اساسی در سنتز آلی است. یکی از بهترین مثال ها برای این روند، تراکم سه جزئی آلدهید، آلکین و آمین است (A3-coupling). در این تحقیق واکنش سه جزئی آلدهید، آلکین و آمین، در حضور کاتالیزگر نانو بوهمیت مس (I) عامل دار شده مورد بررسی قرار گرفت. بهره ی بالا، شرایط بدون حلال و استفاده از کاتالیزگر ناهمگن از مزایای روش به کار گرفته شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#پروپارژیل آمین ها #کاتالیزگر نانوبوهمیت مس(I) #تراکم سه جزئی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)